Så här hanterar vi dina personuppgifter

Om du väljer att registrera en fråga och du väljer att lämna uppgifter om dig själv, samtycker du registreringen av de lämnade uppgifterna. De registrerade uppgifterna kommer att hanteras enligt nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och andra uppgifter och skäl du själv väljer att lämna om dig själv i din fråga. Syftet med en sådan behandling är för att kunna svara och återkoppla till dig gällande din fråga.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se eller Kontaktcenter på telefonnummer 08-570 470 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att: 

  • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
  • Du lämnar ut din e-postadress till Värmdö kommun att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • Värmdö kommun har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Värmdö kommun lagrar din IP-address för att kunna felsöka och motverka missbruk.
  • Värmdö kommun har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
  • Värmdö kommun förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

  • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
  • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
  • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.
  • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.