Bosättningslagen

Hej!

Bosättningslagen för nyanlända gäller bara under två år. Vart ska de dessa människor ta vägen efter två år när det inte finns bostäder här?

Kommentarer

 • Hej!

  Värmdö kommuns integrationsgrupp arbetar intensivt med att informera våra nyanlända om att bostaden som tillhandahålls på Värmdö är av tillfällig karaktär och under max 2 år/eller tom etableringsperiodens slut. Detta görs från det att vi tar emot en avisering från Migrationsverket (vi skickar brev på hemspråk och ber Migrationsverket informera) till den dag personen avslutas hos oss. Integrationsgruppen säkerställer att de nyanlända skrivs in på minst 3 olika bostadsköer runt om i Sverige och de informerar även flertal gånger om bostadssituationen i Stockholm och i övriga landet.

  Bostadssökande är ett löpande samtalsämne och möten bokas med den enskilde ett flertal gånger under etableringstiden (ca 2 år). Integrationsgruppen får även hjälp av volontärer i detta som stöttar den enskilde i sökandet efter annan bostad. Vi har många bra exempel på nyanlända som redan under etableringsperioden flyttat till eget boende som de erhållit genom tid i bostadskö i annan kommun och en del av dem har även jobb.

  När två år har gått sägs boendet den nyanlände har genom kommunen upp och den enskilde förväntas ha hittat eget boende. Den nyanlände får regelbundna påminnelser och erbjudande om hjälp i bostadssökande när det är 6 mån kvar av etableringstiden samt varje månad efter det.

  Efter två år har alla nyanlända samma rättigheter och skyldigheter som andra svenskar och har inte förtur till bostäder inom allmännyttan. Om en person eller familj inte lyckats hitta annat boende innan etableringstidens slut blir de hänvisade till socialtjänsten för vidare hjälp. De nyanlända utvisas inte om de inte hittar egen bostad.

  Med vänlig hälsning,
  Julia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.