Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur kan kommunen hjälpa oss med att minska bullret från busstrafiken?

Hej! Kommunen har arbetat med att öka och säkra tillgängligheten i trafiken på Björnskogsvägen i Lugnet/Gustavsberg. De har bland annat flyttat på övergångsställen och därmed också busshållplatsen vid Matrosen (riktning mot stan). Den flyttningen har ökat bullret för våra boende i radhuset strax bakom. Hur kan kommunen hjälpa oss med att minska bullret från busstrafiken? Bullerskydd med växtlighet eller annat alternativ? De boende är väldigt störda av bullret, de kan inte längre sitta utomhus på framsidan. Dessutom ligger två sovrum mot Björnskogsvägen där bussarna kör. Vad kan kommunen göra för att underlätta för våra boende?
Vänligen Hella

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Tack för ditt inlägg och beklagar att ditt svar har dröjt.

  I första hand måste det utredas vem som bär ansvaret till störningen samt att ni vänder er till dem.

  Värmdö kommun är väghållare och det är driftavdelningen som ansvarar för busskurens placering. Placeringen av busskuren kan vara en orsak till ökat buller samt att busstrafiken i sig kan utgöra en ökad störning om hastigheterna överskrids men också beroende på vilken motor bussen har.

  Vi gör först en utredning efter att ett klagomål inkommit skriftligen via en klagomålsblankett. Störningen måste pågå kontinuerligt under en längre tid för att anses som en olägenhet för människors hälsa. När det gäller trafikbuller är riktvärdet 60dBA vid fasad samt 70 dBA för uteplatser. Om värdena inte överskrids kan inga krav ställas på den som orsakar störningen.  

  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • Då har jag en fråga som hör ihop med ovan Varför kör inte folk 30 km/tim? Skyltarna sitter på höger sida i färdriktning mot Lugnet på tre ! ställen inom 50 m sedan inte en enda skylt???!!! Otroligt! Bussar bilar det är SÅ sällsynt att någon kör i 30! Kan man inte åtgärda det?.
  Kicki
 • Hej Kicki,

  Tack för ditt inlägg,

  Skyltningen är generell för bostadsområdet därför finns det inte enstaka skyltar utplacerade i området. Anledningen till att det är fler skyltar på Skeviksvägen är för att det är en hastighetsbegränsning på 30km/h inom en viss tidsangivelse.

  Med vänlig hälsning!
  Julia
 • Men varför försvann skyltar efter att busshållplatserna blev nya? Innan dess hade vi flera 30 skyltar på vänster sida i färdriktningen mot Lugnet.
  Och varför kan ingen se till att folk kör i 30? De är lätt räknade som gör det.
  Kicki
 • Hej igen Kicki,

  Vi kommer kontrollera att inga 30-skyltar saknas inom kort och skulle det vara så kommer vi komplettera detta.

  Gällande hastighet så kan vi endast konstatera att utifrån den mätning som gjorts under 2018 så ligger medelhastigheten på sträckan strax över 30 km/h på ungefär 33-35km/h och vi bedömer att inga åtgärder krävs i nuläget och det är baserat på trafikmätningar och inkomna anmälningar.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • HA ha vilka optimister! Man såg ju tydligt och dete gjorde ju även bilisterna sladden över gatan som gör mätningen så det är väl klart att de säker farten. Ha ha detta var roligt. Nu ger jag upp för jag ser ju varje dag!!! hur de kör här och bussarna inte minst. Löjligt att ni tror på era mätningar. Var realister.
  Kicki

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.