Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Datumparkering utan tilläggskyltar på Kvarntorpsvägen

I området runt bl.a. Kvarntorpsvägen, så har datumparkering införts. Dessa har inga tilläggsskyltar med tider eller något liknande utan är endast uppsatt med en datumparkeringsskylt. Därför bör skylten gälla enligt:
"Datumparkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämt datum och motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Normalt gäller datumparkering på natten och förmiddagen, från midnatt. Parkerar man bilen på kvällen får man tänka på vilket datum som är efter midnatt."
Trots detta fick hela Kvarntorpsvägen böter igår 3/1) när de parkerat bilen inför nästa dag (idag 4/1 så alla stod på udda husnummer). Böter gavs vid 21:15 tider igår kväll.
Hur är det tänkt att man ska parkera om man inte kan förbereda bilen inför dagen efter midnatt, då datumparkering gäller, om man får böter så sent på kvällen? Är tanken att man ska parkera om bilen varje dag 00:00?
Alla på Kvarntopsvägen skulle önska att tilläggsskyltar sätts upp som förtydligande om detta ska fungera.

Tack för snabbt svar.
Lotta

Kommentarer

 • Hej Lotta!

  Tack för ditt inlägg, tanken är att det ska sitta tilläggsskyltar med tidsangivelser. Dessa har ej kommit på plats ännu. Vi kommer under dagen sätta sopsäckar på dessa skyltar tills vi fått upp rätt tilläggsskylt.

  Vad gäller de utfärdade felparkeringsavgifterna ska dessa avskrivas och vi har kontaktat parkeringsbolaget om detta.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej!
  Tack för snabbt svar.
  Det låter som en bra lösning att ni sätter på sopsäckar fram tills dess att tilläggsskyltarna sätts upp.
  Hur kommer ägarna till bilarna få ta del av informationen att p-böterna avskrivs? Det var minst 7 personbilar på gatan som fick böter. Betalar man in avgiften och får tillbaka den eller kan man kasta boten?

  Med vänlig hälsning,
  Lotta
 • Hej igen,

  Jag ska undersöka saken och återkommer så fort jag vet mer.

  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej Lotta!

  Enligt parkeringsbolaget ska man betala in sina böter för att sedan få tillbaka pengarna till samma konto.

  Med vänlig hälsning,
  Julia
 • Sopsäckar finns fortfarande på skyltarna, och utifrån de beslut som tagits är det fortfarande svårt för mig att förstå hur parkeringsreglerna kommer att se ut. Kan man få ett förtydligande? 
  Viktor
 • Hej Viktor,

  Parkeringsförbud gäller fram till de övertäckta datumparkeringsskyltarna enligt gällande trafikföreskrift. Tilläggsskyltarna för datumparkering är beställt och förväntad leverans inom 1-3 veckor.

  När nyskyltningen är monterad sker en inlärningsperiod med de nya bestämmelserna. Denna inlärningsperiod är två veckor, sedan är det skarp bevakning.

  Tilläggsskyltningen kommer innebära följande; parkering 00-17 jämna och udda dagar. Det innebär att parkör efter kl. 17 kan ställa sig på den sida av vägen som tillåter parkering för nästa dygn.

  Vänliga hälsningar,


  Nanna
 • Förstår inte riktigt syftet med restriktionerna. Vad är syftet? Vad vill kommunen åstadkomma med detta förbud?

  Idag då skyltarna är täckta med sopsäckar fungerar parkeringen utmärkt. Det är parkeringsförbud på hela ena sidan och bilar står fint parkerade på andra sidan. Dag ut och dag in, samma sida inget flyttande av bil, inget krångel. Övrig trafik på gatan kommer lätt förbi, särskilt då det på översta delen av gatan är som en lång ficka där bilarna står väldigt åt sidan och inte i vägen, så att säga, till skillnad från då bilarna stod parkerade på den sidan det idag är parkeringsförbud på, då de står som mitt i körfältet och i vägen.  

  Jag hoppas innerligt att de nya tilläggskyltarna endast kommer att gälla vardagar och inte helger?! Det ställer till det för oss som bor på gatan tillräckligt ändå, att behöva parkera om bilen varje vardag, udda som jämn, och i slutändan är jag rädd för att det tyvärr kommer riskeras att detta förbud tämligen främjar att folk börjar ta bilen istället för att vi ska värna om miljön och främja kollektivtrafiken, då det i praktiken kommer vara omöjligt att uppfylla att bilen står parkerad enl de nya reglerna med flytt vareviga dag, och man inte vill riskera att råka ut för en böteslapp. Då blir det billigare att ta bilen istället!


  Erika
 • Hej Erika,

  Tack för ditt inlägg. Vi har tagit detta vidare och återkommer med svar så fort som möjligt.

  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej Erika,

  Alla beslut angående parkering på allmän plats är fattade i Tekniska nämnden. När det gäller just Kvarntorpsvägen så finns följande information om tilläggsskyltar från tjänsteskrivelsen (2017-12-11).

  Förslag till beslut
  Tekniska nämnden beslutar om tillägg gällande tidsreglering 00-17, måndag-söndag, för
  datumparkering på Kvarntorpsvägen enligt tidigare beslut den 16 november 2017.


  Här kan du läsa mer om detta.
  Med vänliga hälsningar,
  Madeleine
 • Ska parkeringssituationen fortsatt vara smått kaotisk och inte ett dugg ändamålsenlig bara för att tekniska nämnden fattat ett dåligt beslut?
  Stefan
 • Bilar överallt och gula lappar på i stort sett varenda en. Samtidigt har det ALLTID funnits plats tidigare. Nu, om något, är sikten i stort sett 0 på gatan eftersom man måste gå slalom mellan parkerade bilar.
  Inför städgata 1 dag i veckan under kontorstider samt parkering på endast 1 sida av vägen. Det fungerar i Stockholm kommun och måste fungera även här.
  Fundera bara på de som bor här. Tvingas de nu till att ta bilen varje dag istället för att ha den parkerad några dagar i veckan? Hur bra är det för miljön att kallstarta och parkera om bilen varje dag?
  Viktor
 • Jag håller med ovanstående talare! Jag förstår inte heller syftet med förbudet, vad kommunen vill uppnå med detta förbud?

  Om det är ur städsynpunkt, inför städdag som i övriga Stockholm! Detta förbud ställer enkom till det med bilar överallt och som mer blockerar vägen än gör den fri.
  Utnyttja parkeringsfickorna på övre delen av gatan på ojämn sida, som främjar att bilarna står parkerade vid sidan av vägen och gör gatan väl körbar, istf att stå på jämn sida där de står mitt i körfältet. Inför städdag!

  Låt oss boende på gatan slippa behöva parkera om bilen vareviga dag, udda som jämn, vardag som helgdag. Detta kommer endast främja att folk tar bilen istället, helt tvärtemot att värna om miljön och främja kollektivtrafiken. Man kommer inte vilja riskera att råka ut för böter, om man t ex får förhinder el liknande att inte komma hem och flytta bilen en dag.

  Det kommer vara omöjligt att vereviga dag, udda som jämn, vardag som helgdag, ha bilen parkerad enligt detta nya förbud med flytt av bilen varje dag.  
  Och hur är det tänkt om man får nåt slags förhinder att ta sig hem en dag, eller är bortrest över en natt eller två? Hur har kommunen tänkt att vi boende skall lösa det?

  Lyssna på de boende på gatan! Det ställer till det nog ändå! Då blir det billigare att ta bilen istället!
  Ulla
 • Problemet uppstod när nyinflyttade i fabriksområdet upptäckte att det enda stället i stort sett hela Gustavsberg som parkeringen inte var reglerad, var på Kvarntorpsvägen. Då uppstod naturligt en parkeringssituation som inte förekommit tidigare. Detta löser då tekniska nämnden genom att införa nuvarande regler som då ställer till stora problem för främst de boende på gatan. Syftet var väl gott men resultatet desto sämre.
  En mer ändamålsenlig lösning skulle kunna vara parkering endast på ojämnt gatunummer, som alla parkerade tidigare enligt någon form av sunt förnuft, samt att det blir avgiftsbelagt dock med några timmars fri parkering för tillfälliga besökare. De boende får lösa boendeparkering till ett rimligt pris.
  Detta skulle lösa problemet med att icke-boende på gatan långtidsparkerar.
  Stefan
 • Hej!

  Vi kontaktar berörda avdelningar och återkommer med svar så snart vi kan.

  Vänliga hälsningar,
  Johanna
 • Jag bor på Kvarntorpsvägen. Har parkerat på gatan i många år,inga problem. Hur gör jag när jag ska på semester några veckor! Går det att få boende parkering? Annars var skall jag ställa bilen ? Ta bort skyltarna! Kaos! Kan ju knappt åka ut ett dygn med båten! Det blir dyrt i böter!

  Micke
 • Denna nya parkeringssituation är en stor fara och kan förhindra räddnigen utav liv! Har beslutande instans tänkt på hur det i praktiken fungerar med denna varannandagsparkering?!

  Det räcker med att EN (1) bil inte har flyttat på sig (oavsett om man glömt parkera om eller om man fått föhinder pga tex sjukdom el dyl) enligt gällande regler på gatan och det blir en direkt blockering på vägen, då det står bilar parkerade på båda sidor om gatan. Jag tänker nu inte bara på oss boende som får köra sick sack och försöka snirkla oss ut för att komma förbi dubbelsidiga parkeringar, där bilar av större modell kanske inte ens kan komma förbi och igenom då knappt bilar av mindre modell gör det då gatan är smal och bilar står parkerade på båda sidor.
  I praktiken blir det så. Det är ofrånkomligt att en eller två eller fler bilar kommer kunna stå felparkerade (oavsett skäl, giltigt eller inte), vilket då resulterar i att gatan blockeras!

  Jag tänker nu främst ur blåljusperspektiv!!!
  Detta kan förhindra att liv kan räddas då stora räddningsfordon inte kan komma förbi på gatan pga den rådande parkeringssituationen, med bilar (felaktigt) parkerade på båda sidor på gatan. Hur kan det vara tänkt att kommunen inte tar det på största allvar och tänkt igenom detta mera noggrant och ordentligt funderat på hur denna kaosartiga parkeringslösning kan komma att fungera ur räddningssynpunkt! Hur den kommer att fungera i praktiken. Att denna parkeringslösning i praktiken kan komma att förhindra att liv kan räddas på gatan är för mig helt ofattbart att kommunen inte har tagit på större allvar! Jag hade inte velat bli sjuk eller drabbad av en brand eller utsatt för ett allvarligt brott under dessa dagar då denna parkeringssituation har varit minst sagt kaosartad, och jag hoppas innerligt att beslutande instans tar sig en ny rejäl funderare på vad detta i praktiken innebär. Det måste finnas annan lösning! T ex alltid parkering på en sida med införd städdag, som andra även nämnt ovan!
  Ulrika
 • Hej!

  Tack för era inlägg/ frågor och beklagar sent svar.

  @Viktor:  Syftet med datumparkeringen är dels att säkerställa framkomlighet för oskyddade trafikanter i allmänhet och för barn i synnerhet. Vidare är syftet att garantera ett flöde och att parkören behöver flytta bilen för att säkerställa tillgänglighet på en gata där efterfrågan av parkeringsplats är hög av olika anledningar. Därmed kan risk för eventuell långtidsuppställning undvikas. Parkören ansvarar för att inte hindra framkomligheten.
  Framledes kommer även nya regler gälla för parkering på Villagatan, vilket medger parkering på natten enligt beslut i tekniska nämnden, 2018-04-19.

  Nya skyltar förväntas komma upp under sommaren.

  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • På vilket sätt ökar dessa regler framkomligheten för oskyddade trafikanter?
  Att garantera flödet på detta sätt ställer till stora besvär för boende på gatan. Problemet är ju ickeboende på gatan som parkerar och därmed ökar trycket på befintliga parkeringsplatser, med dessa regler får de boende "betala notan" med ett ökat besvär vilket verkar helt orimligt.
  Angående långtidsuppställning, boende på gatan behöver kunna ställa bilen mer än ett dygn utan att det ska tolkas som långtidsuppställning.
  Angående framkomlighet, vissa tider är det ju tillåtet att parkera på båda sidor om gatan vilket knappast främjar tillgängligheten, parkören ansvarar visserligen för att framkomligheten ej ska begränsas men risken finns ändå.

  Sammanfattningsvis, lös det verkliga problemet utan att de boende ska drabbas.
  Stefan
 • Vi som kunnat parkerat på gatan i flera år, hur gör vi då jag är ex på semester! Vart kan jag parkera! V
  Varför dessa datum? Ta bort skyltarna!
  Micke
 • Från vilket datum började datumparkeringen gälla? Alltså från vilket datum blev skyltarna avtäckta?


  Josefin
 • Jag (också boende på Kvarntorpsvägen) håller med alla ovan "parkörer" i samtliga mycket bra och relevanta inlägg men skriver ändå så att ni på kommunen ser att vi är många som berörs och blir upprörda över dessa obegripliga och idiotiska parkeringsskyltar på Kvarntorpsvägen!
  Det är som sagt helt obegripligt att förstå vitsen med dessa skyltar? Ta bort dom!
  Speciellt oroad är jag över säkerheten, att inte räddningsfordon kan komma fram.
  Hur kan brandförsvaret godkänna dessa konstiga parkeringsregler? Om det nu skulle börja brinna i något av de gamla trähusen mellan kl 17.00 och 00.00 då det är tillåtet att parkera på bägge sidor om vägen kommer ju varken brandbilar eller ambulanser fram.
  Vi boende på vägen blir ju också som tidigare påtalats nästan "fångar" i våra egna hem då vi inte kan åka hemifrån i mer än max ett dygn utan att behöva parkera om bilarna.
  Sara
 • Jag bor också på Kvarntorpsvägen. det kan vara svårt även för småbilar att komma fram, då det är tillåtet att parkera på båda sidor. Håller med föregående talare. Var ställer vi boende bilen då vi exp ska på semester?? Det har altid fungerat med parkeringen tidigare. de nya bostadsområdet har fått mer och mer parkeringar. Så ta bort skyltarna!!
  Micke
 • Varför kan inte vi som bor på Kvarntorpsvägen få boende parkering! Då skulle alla som inte har tillstånd att försvinna från gatan! Kvarntorpsvägen skulle vara som den en gång var, och vi som bor där skulle kunna åka på semester. Utan att få massa böter! Det systemet fungerar i Orminge!! Ta bort skyltarna!!
  Micke
  Micke
 • Hej!

  Den 20 april gäller för tilläggsskyltningen på Kvarntorpsvägen. 19 april beslutades om 4-timmarsparkeringen.

  Protokoll och tjänsteskrivelser angående skyltningen på Kvarntorpsvägen finns på Insyn Sverige:
  https://insynsverige.se/varmdo-tekniska/protokoll?date=2018-04-19

  Med vänliga hälsningar,
  Niklas

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.