Gäller eldningsförbud?

Är det ok att elda upp en rishög denna och nästa vecka?

Kommentarer

 • Hej Peder!

  Räddningstjänsten avråder från eldning av trädgårdsavfall från och med 22/4 med uppmaningen att köra ris och trädgårdsavfall till återvinning. Här kan du läsa mera:

  https://www.varmdo.se/byggabomiljo/boendemiljo/eldning.4.18c983316e0536cb1854a18.html


  Vänligen,
  Kristoffer
 • Hej vad gäller i kommunen om senaste eldningsförbud?
  Får man grilla på egen tomt?
  Får man använda el grill?

  Ville
 • Hej Ville!

  Tack för din fråga.

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020. Förbudet gäller tills vidare.

  Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.
  Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

  Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.


  Med vänliga hälsningar,
  Lydia
 • Hej
  Vad gäller idag?
  Grill o eldningsförbud?
  Värmdö kommun.
  Roger
 • Hej Roger!

  Från den 8 juli gäller inte längre eldningsavrådan i Stockholms regionen.

  Med vänlig hälsning
  Dennis
 • Tack Dennis för bekräftelsen.
  Roger
  Roger
 • Hej

  får man elda ris ute på nämdö?
  Var hittar man info när det är ok?

  /Anders
  Anders
 • Hej Anders!

  Se uppdaterad information på vår hemsida: Hemsida

  Fastän det är eldningsförbud är det tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

  Vänliga hälsningar,
  Johanna
 • Vad gäller idag?
  Grill o eldningsförbud?
  Värmdö kommun.

  Rogge
  Roger
 • Hej Roger!

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med dagens datum 13/8. Förbudet gäller tillsvidare.

  Vänliga hälsningar,
  Isabella
 • Noterat;

  Tack Isabella
  Roger
 • Får man elda i tunna när det är mörkt ute, där lågorna står högt över tunnan?
  Agneta
 • Hej Agneta!

  För tips och råd om hur du får/kan elda under eldningsförbudet, vänligen kontakta Storstockholms brandförsvar på telefon 08-4548700.

  Vänligen,
  Kristoffer
 • Vid Ekedalsspåret finns en grillplats. Råder det fortfarande (okt 2020) grill och eldningsförbud där?
  Christer
 • Hej Christer! Tack för din fråga.

  I dag råder det inget eldningsförbud i Stockholms län för tillfället. Det går bra att grilla på den anlagda platsen men att man har god uppsikt över elden. 

  Du kan ringa detta nummer dagen ni har tänkt att grilla för att höra om det råder eldningsförbud på telefon: 08-454-83-39,

  Önskar dig en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar,
  Lydia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.