Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är gråvattenfilter en godkänd lösning?

Hej!
Vi har ett fritidshus på en liten ö i Värmdö kommun och behöver installera någon form av rening av vårt avloppsvatten. Vi har, och kommer inte att ha, WC så det handlar bara om "gråvatten"/BDT. Vårt hus ligger på berg och den mark som finns nedanför är tät lermark, bara ett par decimeter ovanför medelvattenytan. Vi kan alltså inte gräva ned något i marken utan har tittat på "slutna burkar" som kan stå ovan mark.
Vi skulle vilja veta vilka anläggningar som är godkända att anlägga, det verkar inte finnas någon sådan lista på kommunens hemsida. Vi har varit kontakt med Svensk Ekologikonsult som redogjort för olika anläggningar, men de kan inte tala om ifall de blir godkända eller ej. Lägger man ner tiotusentals kronor på en anläggning vill man ju veta i förväg om den blir godkänd eller ej. Vi har tittat på "Biobox XL" och "Willa BDT system" - är dessa godkända av kommunen?

Kommentarer

 • Hej Jesper,

  Ett gråvattenfilter är en mindre robust anläggning med lägre kapacitet än en konventionell avloppsanläggning i form av exempelvis en slamavskiljare och markinfiltration. De är sällan testade i tillräcklig utsträckning för att kunna göra en fullgod bedömning av deras reningskapacitet.

  För att kunna bevilja ett gråvattenfilter på en fastighet behöver vi titta på förutsättningarna på platsen och göra en rimlighetsbedömning. Förutsättningar för att få ha ett gråvattenfilter kan vara att det är fråga om fritidsboende, att standarden är låg och att vatteninstallationerna är få, att tomten är bergig, att det saknas farbar väg till fastigheten för såväl maskiner och för slamtömningsfordon, att det är tillräckliga skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar, och att det finns möjlighet att leda ut det renade vattnet i mark i en enklare singelbädd. Till sist så behöver det även finnas möjlighet att ta hand om det förbrukade filtermaterialet (exempelvis torv, spån, etc) på fastigheten, vilket vanligtvis sker i en godkänd kompostanläggning.

  Anledningen till att Svensk ekologikonsult inte med säkerhet kan svara på om en viss anläggning kommer godkännas på en fastighet är att det alltid är handläggaren som gör en bedömning i det enskilda fallet. Av den anledningen ska ni heller inte köpa in en anläggning förrän ni har ansökt om tillstånd och fått ett skriftligt tillstånd beviljat. Skulle handläggaren bedöma att det som ni har ansökt om inte är lämpligt, så sker det normalt en dialog mellan handläggare och sökande där sökande får möjlighet att ändra sin ansökan.

  Utöver gråvattenfilter finns det även ett flertal fabrikat av så kallade prefabricerade avloppsanläggningar, dvs där hela anläggningen är förtillverkad och både slamavskiljning och rening sker inneslutet i en ”låda”. Det kan också vara ett lämpligt alternativ på fastigheterna där det är svårt att gräva i marken.  

  Vänliga Hälsningar
  Nanna
 • här har det glömts bioboxar med den nya tekniken, tycker det liknar mumbo/jumbo i hela denna hantering, godkända alternativ borde finnas redan på alla kommuners hemsidor, när det redan har inventerat avloppen.
  mvh Göran
  Göran
 • Hej ! Jag är intresserad av att installera ett gråvattenfilter. Har en tomt som består av mycket berg.Hur går jag vidare. Har bara sommar vatten .Det gäller bara disk vatten ej toalett m.m. mvh Roger Sundqvist
  Roger Sundqvist
 • Hej Roger!

  Vänligen kontakta avloppsenheten för ett utförligt svar på din fråga.

  Kontakt: 08-570 470 00, Fråga efter en avloppshandläggare. Alternativt mejla: smaavlopp@varmdo.se

  Vänliga hälsningar,
  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.