Till senaste kommentaren

Hur överklagar vi ett avslag när det gäller skolskjuts?

Hej,

Vi ansökte om skolskjuts för vår son och har nu fått avslag, hur gör vi för att överklaga beslutet?
En kundfråga Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Det finns två olika typer av överklaganden: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

  Om din son går i den skolan kommunen hänvisat till det vill säga  grundplaceringsskolan så överklagar du enligt förvaltningsbesvär och då gör du så här:

  • Överklagandet skickas per post till oss på följande adress: Värmdö Kommun, Skolskjuts, 134 81 Gustavsberg alternativt skolskjuts@varmdo.se  Din överklagan ska ha kommit till oss inom tre veckor från den dagen som du fick ta del av beslutet.
  • Det ska vara skriftligt och innehålla: Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
  • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, skicka med även dessa.
  • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.
  Om din son går i en annan skola än sin grundplaceringsskola då överklagar du enligt laglighetsprövning och då gör du så här:

  • Överklagandet skickas per post direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm, eller via e-post till: forvaltningsrättenistockholm@dom.se . Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.
  • Överklagan ska innehålla samma handlingar/information som vid överklagan enligt förvaltningsbesvär, därav se ovan.
  Vänliga hälsningar;

  Julia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.