Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man installera avfallskvarnar?

En Brf med 58 lägenheter i Farstadal funderar på att låta installera avfallskvarnar i varje lägenhet, som ett sätt att komplettera sortering av matavfallet. Tidigare uppgifter säger att Värmdö tillåter avfallskvarnar på det kommunala nätet. Vad gäller idag? Detta skulle i så fall bekostas av föreningen och vara obligatoriskt.
Staffan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Staffan,

  Jag har varit i kontakt med samhällsbyggnadsavdelningen och fått till svar att enligt våra allmänna bestämmelser för Värmdö så är det inte tillåtet att installera avfallskvarnar. Här är hela stycket punkt 9:

  9. Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion. Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45°C får inte tillföras i förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen. Fastighetsägare får inte tillföra den allmänna avloppsanläggningen spillvatten från köksavfallskvarn, om inte huvudmannen efter skriftlig ansökan medger detta. Fastighetsägaren måste följa huvudmannens föreskrifter. Se SVAB "Stopp för fett i avloppet information om fettavskiljare från Stockholm Vatten och Miljöförvaltningen i Stockholm"

  Vänliga hälsningar
  Nanna
 • Hej Nanna och tack för svar!

  Chansen finns ju fortfarande att försöka ansöka om tillstånd , eftersom det förmodligen är bättre för miljön att skicka matresterna direkt genom avloppssystemet till biogastillverkning än att lägga matresterna i sopkassarna. Att sortera ut matresterna är inte att tänka på då det är grisigt och ohygieniskt och dessutom finns inte utrymme i vårt soprum för källsortering av matavfall, trots att det är relativt nytt och byggt efter krav som gällde 2011.


  Staffan
 • Läser ovanstående fråga ang installation av avfallskvarnar i brf.
  Är det fortfarande inte tillåtet?
  Kan det bli en ändring inom en snar framtid?

  Inga


  Inga
 • Hej Inga,

  Tack för din fråga!

  Det är fortfarande inte tillåtet och i dagsläget är det inte uppe för diskussion.

  Med vänlig hälsning
  Dennis

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.