Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Plan eller förslag på discgolfbana?

Hej. Jag undrar om det finns någon plan eller förslag för anläggning av en discgolfbana i kommunen? Om inget förslag finnes så lägger jag härmed en fråga om detta inte skulle kunna planeras.

Med  tanke på att vi har så många vanliga golfbanor så borde det inte vara så svårt att hitta en plats för att kunna anlägga även en discgolfbana. I tex Ekedal borde man kunna anlägga en 18 hålsbana utan större inverkan på området.
Mats Horngren Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Mats,

  Tack för ditt inlägg. Jag har vidarebefordrat ditt förslag till berörd avdelning och återkommer när jag fått svar.

  Med vänlig hälsning,
  Julia
 • Tack för ert svar. Vilken avdelning är det som hanterar detta?
  Mats Horngren
 • Hej igen Mats,

  Det är Kultur- och fritidsavdelningen som hanterar dessa frågor. Se följande svar på din fråga: På Värmdö finns för närvarande ingen bana för discgolf. I dagsläget finns heller ingen planeringen för att komplettera de anläggningar som finns i Stockholmsregionen, bland annat Tyresö, med en egen anläggning på Värmdö. En orsak till detta är att vi hittills inte sett något större intresse för sporten på Värmdö. Vi gör årligen gör en översyn av behov av nya kompletterande anläggningar och kommer där att ta ställning till behov och förutsättningar för att utöva discgolf i Värmdö kommun.

  Önskar dig en fortsatt trevlig dag!
  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej. Tack för snabbt svar. Hur görs översynen och kontrollen av intresset för sporten? Enkät, tidningsartikel, intervjuer? När ingen bana finns så tror jag inte heller intresset syns på samma sätt. Jag har spelat en tid och åkt runt på många av banorna i södra Stockholm. Jag ser alltid ett stort antal utövare på samtliga banor och inte bra på helger och kvällar utan även dagtid. Ta som exempel 7 hålsbanan i tantolunden där det är besökare på plats under luncher för spel. Jag tror att intresset är väldigt mycket större än man tror och då vi helt saknar en discgolfbana i den östra regionen av Stockholm så tycker jag att det är dags att planera för en. Det är en mycket billig sport både att utöva och gällande banor. Skogsbanor kräver väldigt liten tillsyn och underhåll, något en lokal klubb enkelt skulle kunna överse. Det är även en sport som alla kan utöva, barn som vuxna och ett utmärkt sätt att få en aktiv promenad i park eller skogsmiljö. Bygger man en fin bana så kommer man att få spelare som reser till banan från andra kommuner och även tävlingar om banan håller tillräckligt hög klass. Oftast så kan man integrera banor i ett befintligt miljö som parker eller vid och omkring el-ljusspår som tex Ekedal eller vid/omkring nya el-ljusspåret vid brunn. Detta med en väldigt liten inverkan på miljön och med relativt liten arbetsinsats. Jag är gärna med och tittar på platser och är med och planerar med ideellt arbete.
  Mats Horngren
 • Hej Mats!

  Tack för förslag och tankar på hur en discgolfbana kan utformas och var den kan placeras. Som du säger finns det flera platser som kan övervägas för en bana.

  Översynen av anläggningsbehov bygger på flera källor, bland annat inkomna synpunkter och förslag. Därutöver följer vi utvecklingen i andra kommuner och har kontinuerlig kontakt med tillexempel Riksidrottsförbundet. I kommunen görs enkätundersökningar för att undersöka vad framförallt unga efterfrågar, bland annat enkäten ”Ung livsstil”. Föreningars utveckling, nya och befintliga, är också parametrar som vägs in. För att skapa en framförhållning finns ett grundläggande planeringsunderlag som sträcker sig fram till 2026 där anläggningsbehovet analyseras utifrån befolkningsutveckling och bebyggelseplaner. Många idrotter är utrymmeskrävande, vilket innebär att hänsyn till behov måste tas redan i detaljplaneprocessen.

  För närvarande är flera utvecklingsprojekt på gång för att förbättra tillgängligheten till fritid och idrott på Värmdö. Under våren har till exempel nya bryggor vid Grisslinge havsbad färdigställts. Nya bryggor är också på gång för jollesegling. En beachvolleybollplan som når upp till professionell standard blev färdig i somras. Detsamma gäller 11-manna konstgräsplanen vid Ösby. För närvarande pågår projekt kring att bygga en Parkouranläggning i Gustavsberg och en beachhandbollsplan som även fungerar för beachfotboll på Ingarö. Därutöver rustar vi kontinuerligt upp vandringsleder och andra platser för det rörliga friluftslivet, samt anlägger nya ridstigar. Den senast anlagda ridstigen kommer att tas i bruk inom kort och är placerad i Farstaviken.

  Tack för att du har uppmärksammat behovet av en golfdiscbana!

  Trevlig helg,
  Vänliga hälsningar,
  Julia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.