Statligt bidrag

Hej!

Varför söker inte Ni maximalt bidrag för hab-ersättning?

mvh

Kommentarer

 • Hej Christer,

  Värmdö har ansökt om statsbidrag för habiliteringsersättning både för 2018 och 2019. 2018 beslutade vård- och omsorgsnämnden om en höjd dagersättning från 6,50 kronor till 10 kronor med avsikt att permanent höja ersättningen. Vård- och omsorgsnämnden fattade 190205 ett förtydligande beslut om att höjningen är permanent. Samt att det i tjänsteskrivelsen framgick att förvaltningen avsåg att återigen ansöka om medel i avsikt att bibehålla den högre nivån, ifall stimulansmedel skulle vara möjligt att ansöka om för 2019. Då en permanent höjning av habiliteringsersättningen innebär att ersättningen på lång sikt måste inrymmas inom befintlig budget, har ställningstagandet gjorts att ansöka om stimulansmedel enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel.

  Vid ansökan om habiliteringsersättning har kommunen utgått från socialstyrelsens anvisningar för vad statsbidraget får rekvireras för:
  • att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.
  • att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.
  • att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget. - Värmdö har för 2019 ansökt om medel utifrån det tredje kriteriet. 
  Vänliga hälsningar,
  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.