Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad gäller kring styckning av tomt?

Jag vill stycka min tomt - får jag det?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga! När det gäller frågor om styckning av tomt ska du i första hand kontakta Lantmäteriet, det är kontoret i Liljeholmen (Årstaängsvägen 17) som ansvarar för Värmdö. De går att nå på telefonnummer: 0771 63 63 63.

  Om tomten ligger i ett detaljplanerat område så står det hur stor en tomt måste vara. Sker en styckning av tomten måste alltså minimikravet för tomtstorleken uppfyllas för originaltomten och den nya tomten. Handläggarna gör ingenting i dessa ärenden, utom att eventuellt titta på hur stor tomten måste vara. Styckningen sker via Lantmäteriet.

  Om tomten ligger utanför detaljplanerat område så kommer Lantmäteriet att be om ett förhandsbesked från kommunen. Det betyder att kommunen gör en lokaliseringsprövning för att bedöma platsens lämplighet för bebyggelse. Ett beviljat förhandsbesked håller 2 år. Vid ansökning om förhandsbesked ska en tomtkarta, infart till fastigheten, storlek på tänkt ny fastighet samt en föreslagen vatten- och avloppslösning presenteras. Om du även har tänkt att det ska finnas byggnader på den nya fastigheten, skriv in ungefärlig storlek på byggnaderna och våningsantal. Generellt brukar kommunen begära att ny tomtstorlek ska vara minst 2500 kvadratmeter.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • Om man har en tomt som enligt detaljplanen inte får styckas men det sker en massa byggen runt i kring som inte följer detaljplanen. Så skulle jag vilja veta hur man gör ansökan om avsteg från detaljplanen och lov att stycka min tomt.
  Min tomt är idag på över 5200 kvm så storleksmässigt inga problem. Egen väg till den delen av tomten finns, VA är draget där också så det finns inga sådana problem.
  Andrew
 • Hej Andrew,

  Tack för din fråga, det är Lantmäteriet som man vänder sig till i första hand och sedan gör de en bedömning om det är möjligt eller inte samt att det sker ett samråd med kommunen i frågan.

  Med vänlig hälsning,
  Julia
 • Hej Julia,

  Tack för ditt svar, jag vände mig till Lantmäteriet men de hänvisade att det är kommunens byggnadsnämnd som avgör om avsteg kan göras, de sköter bara styckningsprocessen och då skall dokumentation med kartor, eventuell fastighet mm vara klara. För att det inte ska bli ett moment 22 läge, skulle jag vilja veta, vilken instans hos kommunen skall man ansöka avsteget eller ändring av detaljplanen till. I vårt område har vi exempelvis haft att flerfamiljsbostadshus inte fått uppföras, nu har vi fått fyra parhus byggda nära oss så dessa måste också ha ansökt på något vis om avsteg från detta.

  Mvh,
  Andrew
  Andrew
 • Hej Andrew,

  Ursäkta att ditt svar dröjde!

  Om det står i detaljplanen att tomter inte får styckas finns ingen anledning för oss att ge den avvikelsen men om man ändå önskar få det prövat finns möjligheten att skicka in ansökan om förhandsbesked till bygg och miljöavdelningen för att få stycka sin fastighet och vi får pröva ärendet, förmodligen går handläggaren på avslag och ärendet får då avgöras i nämnden.

  För vidare svar på dina frågor rekommenderar jag dig att ringa in till Kontaktcenter, 08-570 470 00,  så sätter vi dig i kontakt med bygg- och miljöavdelningen.  

  Med vänlig hälsning,
  Julia
 • Hej,

  Jag har en fråga gällande fastigheten Enkärret 1:85, denna fastighet ligger utanför detaljplanerat område, ägaren har dock en önskan om att stycka av denna fastighet, att komma in med ett förhandsbesked.
  Kan ni säga något om möjligheten att få denna fastighet styckad, finns det någon chans eller kan ni säga redan nu att det kommer bli svårt?

  Tack på förhand,

  Maria

  maria
 • Hej Maria!

  Tack för din förfrågan! Se följande svar från bygglovsenheten i detta ärende.

  En kort beskrivning varför det bedöms som svårt att få fastigheten avstyckad.
  • Den understiger en generell riktlinje vad beträffar storlek på tomter, befintlig fastighet är på 2300m2 drygt. Vår riktlinje är att kommande fasligheter och kvarvarande ska vara på minst 2 500 m2, exklusive tillfart på tomten (betyder inte att man får stycka om man har mer än 2 500 m2, det granskas hårdare om det understiger 2 500 m2). Mindre avstyckningar kan förekomma, men inte här.
  • Sen tittar vi på området i övrigt. Om fler fastigheter har liknande förutsättningar, vilket det är i det här fallet, så kan vi bedöma att en föreslagen åtgärd behöver utredas genom en detaljplanläggning.
  • Ser också att de tycks ha dåligt med grundvatten i området och förmodligen kräver vår miljöenhet provpumpning efter färskvatten om en ansökan om förhandsbesked kommer in. 
  Men ni är välkomna att komma in med en ansökan, de får då ett beslut som kan överklagas om beslutet går dem emot.

  Återkom gärna vid fler frågor!
  Kontaktcenter: 08-570 470 00, fråga efter en bygglovshandläggare.

  Vänliga hälsningar,

  Johanna
 • Hej,
  I ett detaljplanerat område där detaljplanen har vunnit laga kraft, men där förskjuten genomförandetid är använt och genomförandetiden ej ännu startat:
  Finns det möjlighet till avstyckning om planbestämmelserna uppfylls, eller kan en avstyckning ej beslutas om eller genomföras förrän genomförandetiden startats?
  Patrik
 • Hej Patrik!

  En avstyckning kan inte genomföras förrän genomförandetiden startats, samma princip gäller som vid bygglov.

  Vänliga hälsningar,
  Julia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.