Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Trafiksituation Gustavsberg, finns det några planer?

Finns det nya planer för trafikkorsningen nedanför kyrkan? Rondell?

Jag lämnar barn på Ekedals skolan på morgonen och åker sedan för att parkera på infartparkeringen i centrum - ohållbar situation med en farlig korsning

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Tack för ditt inlägg!

  Jag beklagar att ditt svar dröjer, jag återkommer så fort jag har fått återkoppling på din fråga från berörd avdelning.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej igen Anna,

  Jag har varit i kontakt med planavdelningen angående din fråga om trafiksituationen i Gustavsberg och fick följande svar: I planerna för Gustavsberg centrum så ligger det en cirkulation på platsen istället för dagens trevägskorsning. Trevägskorsningen byggdes om för ett par år sedan med avsmalnade körfält och sänkt hastighet till 30 km/h. Korsningen bedöms idag som trafiksäker. Men med ökade flöden bedömer kommunen att den bör byggas om till en cirkulation. Det kommer dock att dröja ytterligare några år innan planerna är klara.

  Trevlig helg!
  Julia
 • Hej,
  Flera år?? Med tanke på de många tusen som flyttar in och de redan långa köerna.
  Hur tänker ni då? Finns det ingen möjlighet att göra 2 filer ner till korsningen? Det krävs bara några dm för att det ska vara tillräckligt brett.
  Ewa
 • Hej Ewa!

  Kommunen planerar inte att göra några breddningsåtgärder på Gamla Skärgårdsvägen i nuläget. Det övergångsställesom finns där idag blir inte trafiksäkert med en breddning av vägen. De åtgärder som gjordes för ett par år sedan var till för att de oskyddade trafikanterna skulle få en säkrare miljö. Kommunen vill göra en helhetslösning för trafiken i korsningen Gustavsbergs Allé-Gamla Skärgårdsvägen, och det görs i samband med att ny detaljplan tas fram för parken. Den kösituation som är idag i morgon och eftermiddagsrusning får anses vara acceptabelt.

  Vänliga hälsningar,

  Johanna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.