Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är prickmark och vad gäller?

Vad gäller rörande så kallad prickmark när det kommer till att bygga?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga!

  Prickmark är mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, prickmark innefattas av de nya reglerna, men med vissa inskränkningar, till exempel om marken är olämplig på grund av risk för ras eller skred. Attefallsbyggnader får bebyggas på prickad mark.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej,
  Vi vill bygga en ny entre inom Atterfalls reglerna på vårat befintliga hus, hur nära prickad mark får Atterfallsutbyggnaden hamna.
  Stefan
 • Hej Stefan!

  Tack för din fråga. Enligt bygglovsenheten får Attefallshuset ställas på prickad mark. Avstånd till grannen vid byggnation måste vara 4,5 meter. Man måste också undersöka(ledningsrätt), servitut, så att man ställer byggnationen på rätt plats. Information om servitut? Kontakta Lantmäteriet: 0771-63 63 63

  Har ni fler frågor? Kontakta kontaktcenter: 08-570 470 00 (Fråga efter en bygglovshandläggare)

  Vänliga hälsningar,
  Johanna
 • Tack för ditt svar, nu är det även så att den prickade marken går precis vid vägen (det nämde jag inte) kan ju inte bygga på vägen så vad gäller om den prickade linjen går precis där tomten slutar mot vägen.
  Stefan
 • Hej Stefan!

  Byggnationen måste ligga 4,5 meter från tomtgränsen. Jag antar att din tomtgräns slutar precis där vägen börjar?

  Återkom gärna vid fler frågor direkt till bygglovsenheten via kontaktcenter: 08-570 470 00(Fråga efter en bygglovshandläggare).

  Vänliga hälsningar,

  Johanna
 • Hej! Får man lägga ledningar o brunnar o t ex en fettavskiljare? Dessa måste ju skötas o tömmas o har då ett synligt lock i marknivå.
  Simon
 • Hej Simon!
  Ber om ursäkt för att svaret dröjde, beträffande ledningar och brunnar samt eventuell fettavskiljare får dessa läggas på prickad mark. Det är dock viktigt att man har koll på vilka ledningar som redan finns på fastigheten.

  Vänliga hälsningar:
  Nanna
 • Tack, precis vad jag behövde veta!

  Simon
 • Får man höja/fylla på prickad mark

  //Sebastian
  Sebastian Sharbel Koreyat
 • Hej Sebastian!

  Det beror på hur det är formulerat i planen. Vänligen se länken nedan:

  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-kvartersmark/bebyggandet/begransning/

  Men oftast brukar det vara att byggnad inte får uppföras så då är det grönt för andra åtgärder.

  Vänliga hälsningar,
  Johanna
 • Hej,
  Jag läser att attefallsbyggnader får byggas på prickad mark. Gäller detsamma för attefallstillbyggnader på 15 kvm?

  Mvh
  Marcus
  Marcus
 • Hej
  Får man ställa upp ett växthus på prickmark. Hur stort får det vara utan bygglov?
  Hälsningar
  Kristina
  Kristina
 • Hej Marcus!
  Det stämmer Attefalls tillbyggnader, friggebodar samt Attefalls byggnader får placeras på
  prickad mark då de inte är åtgärder som kräver lov, dock gäller övriga krav, exempelvis att tillbyggnad- och byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  Hälsningar:
  Nanna
 • Hej Kristina!
  Attefallsreglerna kan du använda för växthus (max 25 kvm) om du inte har använt Attefallsreglerna tidigare på annan byggnad på tomten. En ansökan krävs, regler och information för ansökan hittar du här
  Du är även välkommen att besöka vår drop in mottagning på torsdagar kl.14-19, då du har möjlighet att träffa en bygglovshandläggare direkt och ställa dina frågor.
  Hälsningar:

  Nanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.