Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är prickmark och vad gäller?

Vad gäller rörande så kallad prickmark när det kommer till att bygga?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga!

  Prickmark är mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, prickmark innefattas av de nya reglerna, men med vissa inskränkningar, till exempel om marken är olämplig på grund av risk för ras eller skred. Attefallsbyggnader får bebyggas på prickad mark.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej,
  Vi vill bygga en ny entre inom Atterfalls reglerna på vårat befintliga hus, hur nära prickad mark får Atterfallsutbyggnaden hamna.
  Stefan
 • Hej Stefan!

  Tack för din fråga. Enligt bygglovsenheten får Attefallshuset ställas på prickad mark. Avstånd till grannen vid byggnation måste vara 4,5 meter. Man måste också undersöka(ledningsrätt), servitut, så att man ställer byggnationen på rätt plats. Information om servitut? Kontakta Lantmäteriet: 0771-63 63 63

  Har ni fler frågor? Kontakta kontaktcenter: 08-570 470 00 (Fråga efter en bygglovshandläggare)

  Vänliga hälsningar,
  Johanna
 • Tack för ditt svar, nu är det även så att den prickade marken går precis vid vägen (det nämde jag inte) kan ju inte bygga på vägen så vad gäller om den prickade linjen går precis där tomten slutar mot vägen.
  Stefan
 • Hej Stefan!

  Byggnationen måste ligga 4,5 meter från tomtgränsen. Jag antar att din tomtgräns slutar precis där vägen börjar?

  Återkom gärna vid fler frågor direkt till bygglovsenheten via kontaktcenter: 08-570 470 00(Fråga efter en bygglovshandläggare) Alternativt mejl: miljo-bygg@varmdo.se

  Vänliga hälsningar,

  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.